Skip to main content

Dokumentacja NanoKarrin

Regulaminy, rekrutacja, szkółka

[object Object]

Regulamin NK

Ogólny opis rekrutacji i zasady obowiązujące każdego członka NK.

[object Object]

Zasady rekrutacji

Co przygotować na rekrutację na każdą rolę NK.

[object Object]

Szkółka NK

Zbiór rad i wskazówek przygotowanych przez członków grupy.