Skip to main content

Specjalizacje NK

tip

Ostatnia zmiana: 27 stycznia 2021 r.

Czym są specjalizacje NK?

Specjalizacje to dodatkowe, oznaczalne rangi na Discordzie NK, które wskazują na konkretną posiadaną umiejętność członka NK. Ułatwiają znalezienie do projektu człowieka o sprecyzowanych umiejętnościach.

Lista specjalizacji NK

Specjalizacje dzielą się na edytorskie i wykonawcze.

Edytorskie

Można o nie prosić na #zgłoszenia-problemy, ale nadanie musi zaakceptować realizator dźwięku NK.

  • Miks - potrafi samodzielnie przygotować miks piosenki składający się z nagrań wokalnych i podkładu muzycznego; posiada młodszego realizatora NK lub wyżej
  • Master - potrafi przygotować master miksu przygotowanego przez realizatora NK
  • Tuning - potrafi poprawić nagrania wokalne przy użyciu programów korekcyjnych takich jak Celemony's Melodyne
  • Timing - potrafi poprawić czas (timing) nagrań wokalnych tak, aby zgadzał się z rytmem w podkładzie muzycznym piosenki

Wykonawcze

Można o nie prosić na #zgłoszenia-problemy, nie wymagają akceptacji.

  • Raper - ma dykcję i umiejętności wystarczające, by rapować po polsku
  • Instrumentalista - potrafi przygotować dobrej jakości podkład instrumentalny pod wokal

Uwaga! Istnieją też rangi Raper NK i Instrumentalista NK. Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na te rangi, natomiast warto pamiętać, że osoby, które je posiadają, mają umiejętności potwierdzone przez rekrutera NK.