Check-lista przed zaakceptowaniem nagrań od wokalisty

 • Czy przesłuchałem wszystkie nagrania od wokalisty przynajmniej raz?
 • Czy nagrania są w mono?
 • Czy nagrania są plikami WAV?
 • Czy instrumental ma jakość MP3 320kbps?
 • Czy nagrania są jasno i czytelnie ponazywane?
 • Czy nagrania są poprawnie wyeksportowane (posiadają kilka sekund ciszy przed i po końcu nagrania)?
 • Czy nagrania mają jednorodną barwę?
 • Czy nagrania są wolne od przesterów?
 • Czy nagranie nie mają przesadnie dużego, nieprzyjemnego pogłosu?
 • Czy aranżacja piosenki potrzebuje zmiany (dodatkowe nagrania)?
 • Czy nagranie jest wolne od popów/trzasków?
 • Czy sybilanty są na akceptowalnym poziomie?
 • Pytania związane ze śpiewem
  - Czy wokal jest rytmiczny?
  - Czy wokal jest w tonacji?
  - Czy nie ma fałszy?
  - Czy głos jest pewny?
  - Czy jest poprawny dykcyjnie?
  - Czy nie występują niechciane podjazdy?
  - Czy akcenty rozkładają się prawidłowo w muzyce?
 • Jeżeli projekt ma chórki lub jest grupówką
  - Czy chórki są w tej samej tonacji co wokal prowadzący?
  - Czy chórki są w czasie z wokalem prowadzącym?
  - Czy wszystkie głosy w grupówce nagrywały się pod jedno rytmicznie i melodycznie nagrane demo wokalu przewodniego?

Oczywiście nie zawsze musi udać się odpowiedzieć twierdząco na każde z powyższych pytań. Niemniej jednak każda odpowiedź negatywna powinna zapalać czerwoną lampkę i skłaniać do refleksji nad możliwymi konsekwencjami jeśli takie nagranie zaakceptujemy.