Skip to main content

Rekrutacja na tekściarza

Osoby decyzyjne

Opiekunami rekrutacji, czyli osobą sprawującą pieczę nad jej przebiegiem i regulaminem, są Cruci (Discord: @cruci) oraz maseil (@maseil).

Przebieg rekrutacji

Załóż nowy post rekrutacyjny na Discordzie NK, na forum "Rekrutacja". Tam też możesz podejrzeć, jak robili to inni :)

W post rekrutacyjny wklej dwa teksty piosenek wraz z demami.

Demo to nagranie tekstu piosenki zaśpiewanego (najlepiej przez Ciebie) pod podkład lub oryginał (pamiętaj, że muzyka nie może zagłuszać tekstu). Zamiast dema możesz dać link do gotowego wykonania piosenki,np. na YT. Piosenki powinny się od siebie wyraźnie różnić (np. długością, tempem, nastrojem...) i trwać min. 1,5 min. każda (czyli minimalna długość to tzw. tv-size).

Tekst musi:

  • być tłumaczeniem (na j. polski) piosenki zagranicznej; nie przyjmujemy autorskich tekstów, to nie ta rola
  • być w 100% wykonany przez Ciebie i bez żadnej korekty
  • trzymać się struktury akcentowej języka polskiego
  • mieć zarys struktury rymowej
  • mieć sens (zbliżać się do sensu oryginału, nie jego słów)
  • brzmieć naturalnie
  • być śpiewalny (czyli m.in. brak trudnych do wymówienia zbitek spółgłoskowych; tempo wymawiania głosek adekwatne do języka wyjściowego)

Wynik rekrutacji pojawi się w formie wiadomości w założonym przez Ciebie wątku. Jeśli nie odpiszemy po dwóch tygodniach, przypomnij się :). Też jesteśmy ludźmi, mamy mnóstwo spraw na głowie, możemy po prostu zapomnieć.

Jaki może być wynik rekrutacji?

Pozytywny

Otrzymujesz rangę "Tekściarz". Jest to ranga przydzielana rekrutom, którzy wykazali odpowiednie umiejętności w pisaniu tekstów. Teksty Tekściarza nie muszą być sprawdzane przez innego Tekściarza, choć jest to zalecana i powszechnie stosowana praktyka.

Negatywny

Nie otrzymujesz rangi. Musisz jeszcze popracować nad warsztatem.

Dwa słowa od opiekuna

Bardzo często rekrut dopiero rozpoczyna zabawę z tłumaczeniem melicznym, dlatego też w "Szkółce tekściarskiej", którą przygotowaliśmy, znajdziesz kilka prac i poradników, które mogą pomóc w procesie twórczym. Serdecznie polecamy przejrzenie dostępnych lekcji i pisanie do nas z wszelkimi wątpliwościami!
Nie bój się także prosić Tekściarzy NK o sprawdzenie swoich próbnych tekstów przed przystąpieniem do rekrutacji. Ćwiczenie czyni mistrza :).
Pamiętaj jednak, że właściwy tekst rekrutacyjny nie powinien być wcześniej przez nikogo sprawdzony!
Teksty rekrutacyjne wyślij dopiero, kiedy poczujesz się na siłach.