Skip to main content

Zasady członkostwa i rekrutacja

2. Zasady członkostwa i rekrutacja

2.1 Regulaminy rekrutacji (2020/05/15)

Regulaminy rekrutacji dostępne są w [sekcji Rekrutacja] (/docs/rekruogolne).

2.2 Zasady członkostwa w Grupie (2019/06/10)

2.2.1 Posiadanie co najmniej jednej rangi NK jest równoznaczne z członkostwem w NanoKarrin.

2.2.2 Członek NanoKarrin, który opuścił Grupę lub stał się nieaktywny, ma prawo wrócić i odzyskać swoje dawne rangi bez rekrutacji. Prawo to nie obowiązuje członków, którzy opuścili Grupę w związku z naruszeniem regulaminu.

2.2.3 Członek NanoKarrin nie ma prawa brać wynagrodzenia pieniężnego za produkty dubbingowe tworzone w ramach projektu NanoKarrin. Przyjęcie wynagrodzenia jest równoznaczne z dożywotnim zrzeczeniem się członkostwa w Grupie. Dopuszczalne jest kupowanie produktów dubbingowych od osób niebędących członkami Grupy. Członek, który opuścił Grupę lub stał się nieaktywny (patrz punkt 2.2.2.), po czym przyjął wynagrodzenie za stworzenie produktu dubbingowego do projektu NanoKarrin, traci prawo do powrotu do Grupy.