Wydawanie projektów

4. Wydawanie projektów NanoKarrin

4.1 Kolejka projektów (2019/06/19)

4.1.1 Kolejka znajduje się na Forum NK i jest jawna dla każdego członka NanoKarrin.
4.1.2 Projekty w kolejce muszą spełniać wymagania zawarte w dokumencie “Czeklisty publikowania filmów” (link dostępny w temacie z Kolejką).
4.1.3 Wydawany jest jeden projekt w tygodniu, w sobotę, chyba że opiekun kolejki zarządzi inaczej.
4.1.4 Od 1 stycznia 2017 r. projekty zakończone są przenoszone na początek kolejki, dokładna zasada widnieje na górze tematu z kolejką.
4.1.5 Opiekun kolejki może zmieniać kolejkę zgodnie z interesem Grupy lub własnym widzimisię.

4.2 Rozpowszechnianie projektów (2017/10/16)

4.2.1 Prawa do produktów składających się na projekt

Każda osoba uczestnicząca w projekcie NanoKarrin zachowuje prawo do rozporządzania stworzonymi przez siebie produktami dubbingowymi przekazanymi NanoKarrin na potrzeby realizacji projektu, o ile nie narusza to praw własności produktów pozostałych członków ekipy projektu.

Przykład: Wokalista śpiewający tekst musi uszanować prawo tekściarza do wyboru sposobu i czasu pierwszej publikacji tekstu.

4.2.2 Przekazanie produktu NanoKarrin

Przekazanie swojego produktu dubbingowego reżyserowi projektu NanoKarrin jest jednoznaczne z udzieleniem Grupie niezbywalnej zgody na użytkowanie i dystrybucję tego produktu w celu realizacji projektu. Zgoda i prawa do realizacji projektu z użyciem produktów należą do NanoKarrin, a nie do reżysera opiekującego się projektem.

Przykład: Aktor, wysyłając swoje nagranie, udziela NanoKarrin niezbywalnej zgody na wykorzystanie nagrania w ramach projektu, nawet po zmianie reżysera.

4.2.3 Redystrybucja projektów (2018/08/01)

Dopuszcza się, aby wydany projekt NanoKarrin został zamieszczony w niezmienionej formie na kanale osób trzecich pod dwoma warunkami:

  • Opis będzie zawierał pełny skład ekipy biorącej udział w projekcie.
  • Opis będzie zawierał link prowadzący do tego projektu na kanale YouTube NanoKarrin.
4.2.4 Redystrybucja produktów składowych projektów

Informacje o możliwości i warunkach redystrybucji konkretnych produktów dubbingowych projektu NanoKarrin należy pozyskać u autora danego produktu, chyba że w opisie projektu zawarte jest jednoznaczne przyzwolenie. Autorzy są zawsze wymieniani w opisie opublikowanego projektu.