Skip to main content

Zachowanie Członków na konwentach

5. Zachowanie członków NanoKarrin poza serwerem Discord na konwentach i innych publicznych wystąpieniach

5.1 Motywacja

NanoKarrin chce mieć narzędzia do zarządzania swoimi Członkami poza serwerem Discord w sytuacjach, w których Członkowie publicznie reprezentują grupę i mogą działać na jej szkodę.

5.2 Kiedy Członkowie reprezentują grupę:

5.2.1 Na konwentach

 • Zawsze w salce/stoisku NK
 • Zawsze w sleepie NK
 • Na terenie conplace, jeśli powołują się na swoje członkostwo w grupie lub noszą coś co wyraźnie identyfikuje ich przynależność - np. koszulkę, bluzę.

5.2.2 Na streamach, innych serwerach Discord, forach, mediach społecznościowych

 • Kiedy powołują się na swoje członkostwo w NK lub kiedy rozmowa toczy się o NK i ich członkostwo wynika z kontekstu
 • Kiedy rozmowa odbywa się w miejscu publicznym (np. Twitch) lub semipublicznym (np. serwer Discord, na który łatwo jest wejść i jest na nim wiele osób)

5.3 Czego nie wolno robić Członkowi, który reprezentuje grupę:

 • Łamać zasad ustalonych przez organizatora eventu, w tym w szczególności:
  x Pić alkoholu i przyjmować innych zakazanych substancji psychoaktywnych
  x Uprawiać seksu
 • Łamać zasad społeczności NanoKarrin określonych w regulaminie.
 • Obrażać członków społeczności NanoKarrin, jak i całej grupy jako całość.
 • Obrażać organizatorów konwentów i grup dubbingowych.
 • Obrażać innych uczestników wydarzenia.
 • Wpływać negatywnie na wizerunek organizatora eventu (mp. narzekać, plotkować publicznie lub semi-publicznie).

5.4 Specjalne obostrzenia

5.4.1 Twórcy atrakcji

5.4.1.1 Ubiór i higiena

Nawet w tak niezobowiązującym środowisku jak konwent twórca atrakcji powinien zachować minimum schludności. Powinien być w pełni ubrany i w miarę konwentowych możliwości czysty.

5.4.1.2 Zachowanie wobec innych uczestników konwentu

Wszyscy uczestnicy konwentu są zarówno potencjalnymi odbiorcami naszej twórczości, jak i Członkami grupy. Choćby z tego powodu powinniśmy odnosić się do nich z szacunkiem, życzliwością i w miarę możliwości być pomocni i responsywni, gdy zadają pytania, nawet jeśli pytają o te same lub podobne rzeczy.

5.4.1.3 Zachowanie wobec innych grup dubbingowych i ludzi na scenie dubbingowej

Choć napięcie pomiędzy grupami dubbingowymi jest normalne, nikomu nie jest do twarzy z byciem niemiłym dla innych ludzi w branży. W szczególności w sytuacjach publicznych bądźmy uprzejmi, unikajmy otwartej krytyki, a jeśli już potrzebujemy kogoś krytykować, róbmy to konstruktywnie i możliwie przyjaźnie.
Niezależnie od animozji pomiędzy grupami i Członkami lepiej jest myśleć o nich jako kolegach z tej samej branży pracujących nad innymi projektami, a nie konkurentach.

5.4.2 Organizatorzy z ramienia NK

Organizatorzy NK w szczególności reprezentują grupę, bo pokazują nie tylko, jak wygląda Członek tej grupy, ale także jak ta grupa jest zorganizowana i jakie ma relacje z innymi organizacjami.

5.4.2.1 Organizator powinien
 • Traktować organizatorów konwentu, z którym pracuje, jako swoich dorosłych współpracowników, z którymi próbuje osiągnąć jeden cel
 • O ludziach, z którymi współpracujemy, mówić dobrze, jeśli jest to tylko możliwe, a krytykować ostrożnie i z taktem
 • Traktować uprzejmie wszystkich organizatorów i reprezentantów innych organizacji
 • Być frontem dla całego zespołu, który robi program na dany konwent, a, jeśli jest to możliwe, być frontem nawet dla całej grupy
5.4.2.2 Organizator nie powinien
 • Tłumaczyć się z niepowodzeń, zwalając winę na organizację konwentu lub Członków swojego zespołu
 • Publicznie prać brudów swojego zespołu
 • Wyciągać publicznie lub semi-publicznie szczegółów współpracy z konwentami

5.5 Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal

W przeciwieństwie do wykroczeń z Discorda, które są potencjalnie widoczne dla moderatora i to wystarcza do ukarania Członka, wiele z powyższych zapisów może być egzekwowanych tylko, jeśli ktoś dowie się o ich przekroczeniu. Jeśli Członek będzie dostatecznie dyskretny, by nikt się nie dowiedział o jego wykroczeniach, nie będzie konsekwencji w postaci akcji moderatora. Jeśli jednak jakiekolwiek akcje moderatorskie zostaną podjęte, powinno to być dostatecznym dowodem na to, że dyskrecja nie została zachowana.

5.6 Taryfikator kar

Nieprzestrzeganie zasad może skutkować następującymi karami:
Pouczenie, ostrzeżenie, czasowe usunięcie z serwera, usunięcie z serwera