Skip to main content

Tworzenie projektów

3. Tworzenie projektów NanoKarrin

3.1 Kto może prowadzić projekt (2021/09/22)

Projekt mogą prowadzić:

  • Osoby z rangą reżysera.
  • Osoby bez rangi reżysera w ramach rekrutacji na reżysera pod nadzorem opiekuna reżyserów, na zasadach zgodnych z regulaminem rekrutacji.
  • Osoby bez rangi reżysera jako Producenci (patrz: Regulamin pkt. 4.1).
  • Osoby bez rangi reżysera jako koreżyserzy przy prowadzeniu projektu, w którym reżyserem jest osoba z pełną rangą. Podział pracy jest dowolny, natomiast za efekt ostateczny odpowiada reżyser. W opisie filmu oraz na obrazie podział funkcji reżyser-koreżyser musi być jasno zaznaczony.

3.2 Kto może uczestniczyć w projekcie (2016/11/23)

Osoba prowadząca projekt ma prawo przyjąć do pracy nad projektem dowolną osobę – również bez rangi i spoza Grupy.

3.3 Zasady korekcji produktów dubbingowych (2019/06/19)

3.3.1. Osoba prowadząca projekt ma obowiązek dopilnować, żeby każdy produkt dubbingowy wykonany w ramach projektu NanoKarrin przez:

  • osobę spoza Grupy
  • członka z rangą ,,młodszy”
  • członka bez odpowiedniej rangi został zatwierdzony przez korektora. Wszelkie uwagi korektora muszą zostać uwzględnione, chyba że kłócą się z koncepcją reżysera – wówczas reżyser i korektor muszą dojść do porozumienia. Ewentualny spór rozstrzyga lider Grupy.

3.3.2. Funkcję korektora pełnią:

ProduktKorektor
Wokal, rap, dubbing, ilustracja, podkład muzycznyReżyser projektu, prowadzący projekt
Tekst piosenkiRekruter tekściarzy, tekściarz NK
DialogiRekruter dialogistów, dialogista NK
Ścieżka dźwiękowa, montażRekruter dźwiękowców, dźwiękowiec NK
Animacja (wideo piosenki)Rekruter animatorów, animator NK
Realizacja dźwiękuRekruter realizatorów, realizator NK

3.3.3. W projektach rekrutacyjnych w rekrutacji na reżysera to rekruter reżyserów odpowiada za jakość projektu:

  • Rekrut na reżysera ma obowiązek skonsultowania z rekruterem reżyserów każdej decyzji o włączeniu do projektu NanoKarrin osoby bez pełnej rangi NanoKarrin odpowiadającej obejmowanej roli w projekcie.
  • Rekruter reżyserów ma obowiązek upewnić się, że każdy produkt dubbingowy został sprawdzony i zatwierdzony przez odpowiedniego korektora.
  • Rekruter reżyserów decyduje o tym, czy projekt zostanie wydany.

3.4 Przejmowanie porzuconych projektów (2016/11/23)

Projekty, których prowadzący stał się nieaktywny, mogą być za zgodą lidera Grupy przejęte przez innego prowadzącego.

3.5 Współpraca z zewnętrznymi podmiotami (2019/06/10)

W razie współpracy nad projektami NanoKarrin z zewnętrznymi podmiotami logo lub intro Grupy musi się pojawić w projekcie jako pierwsze – przed logiem/intrem/nazwą zewnętrznego podmiotu. Wyjątkiem są projekty publikowane z ramienia Bitew Dubbingowych NanoKarrin.