Tworzenie projektów

3. Tworzenie projektów NanoKarrin

3.1 Kto może reżyserować projekt (2017/02/25)

Projekt mogą reżyserować osoby z rangą reżysera. Osoby bez tej rangi mogą:

  • Reżyserować projekt w ramach rekrutacji na reżysera pod nadzorem opiekuna reżyserów, na zasadach zgodnych z regulaminem rekrutacji.
  • Pomagać jako koreżyserzy przy reżyserii projektu, w którym reżyserem jest osoba z pełną rangą. Podział pracy jest dowolny, natomiast za efekt ostateczny odpowiada reżyser. W opisie filmu oraz na obrazie podział funkcji reżyser-koreżyser musi być jasno zaznaczony.

3.2 Kto może uczestniczyć w projekcie (2016/11/23)

Reżyser ma prawo przyjąć do pracy nad projektem dowolną osobę – również bez rangi i spoza Grupy.

3.3 Zasady korekcji produktów dubbingowych (2019/06/19)

3.3.1. Reżyser projektu ma obowiązek dopilnować, żeby każdy produkt dubbingowy wykonany w ramach projektu NanoKarrin przez:

  • osobę spoza Grupy
  • członka z rangą ,,młodszy”
  • członka bez odpowiedniej rangi został zatwierdzony przez korektora. Wszelkie uwagi korektora muszą zostać uwzględnione, chyba że kłócą się z koncepcją reżysera – wówczas reżyser i korektor muszą dojść do porozumienia. Ewentualny spór rozstrzyga lider Grupy.

3.3.2. Funkcję korektora pełnią:

ProduktKorektor
Wokal, rap, dubbing, ilustracja, podkład muzycznyReżyser projektu
Tekst piosenkiRekruter tekściarzy
DialogiRekruter dialogistów
Ścieżka dźwiękowa, montażRekruter dźwiękowców, dźwiękowiec NK
Animacja (wideo piosenki)Rekruter animatorów
Realizacja dźwiękuRekruter realizatorów

3.3.3. W projektach rekrutacyjnych w rekrutacji na reżysera to rekruter reżyserów odpowiada za jakość projektu:

  • Rekrut na reżysera ma obowiązek skonsultowania z rekruterem reżyserów każdej decyzji o włączeniu do projektu NanoKarrin osoby bez pełnej rangi NanoKarrin odpowiadającej obejmowanej roli w projekcie.
  • Rekruter reżyserów ma obowiązek upewnić się, że każdy produkt dubbingowy został sprawdzony i zatwierdzony przez odpowiedniego korektora.
  • Rekruter reżyserów decyduje o tym, czy projekt zostanie wydany.

3.4 Przejmowanie porzuconych projektów (2016/11/23)

Projekty, których reżyser stał się nieaktywny, mogą być za zgodą lidera Grupy przejęte przez innych reżyserów.

3.5 Współpraca z zewnętrznymi podmiotami (2019/06/10)

W razie współpracy nad projektami NanoKarrin z zewnętrznymi podmiotami logo lub intro Grupy musi się pojawić w projekcie jako pierwsze – przed logiem/intrem/nazwą zewnętrznego podmiotu. Wyjątkiem są projekty publikowane z ramienia Bitew Dubbingowych NanoKarrin.